Skutki Brexit’u dla rynku walutowego w Europie

Brexit, czyli decyzja Wielkiej Brytanii o opuszczeniu Unii Europejskiej (UE), była jednym z najważniejszych wydarzeń politycznych i ekonomicznych pierwszej połowy XXI wieku. Wprowadziła wiele zmian i niepewności, a jednym z obszarów, który szczególnie odczuł skutki tego procesu, był rynek walutowy w Europie. W tym artykule przyjrzymy się, jakie były skutki Brexitu dla tego rynku.

Rozdrobnienie i Fragmentacja Rynku

Jednym z najbardziej oczywistych skutków Brexitu dla rynku walutowego w Europie jest rozdrobnienie i fragmentacja tego rynku. Do czasu Brexitu Wielka Brytania była integralną częścią jednolitego rynku europejskiego, co oznaczało, że ​​handel walutami między krajami UE a Wielką Brytanią był stosunkowo łatwy i nieobarczony większymi ograniczeniami.

Po Brexicie pojawiły się nowe przeszkody i barierki, zwłaszcza w postaci nowych przepisów i regulacji dotyczących wymiany walut między Wielką Brytanią a krajami UE. Firmy i inwestorzy muszą teraz bardziej uważnie śledzić i rozumieć różnice w przepisach między obiema stronami, co zwiększa koszty i ryzyko.

Spadek Wartości Funta Brytyjskiego

Kolejnym zauważalnym skutkiem Brexitu był spadek wartości funta brytyjskiego (GBP). Już w dniu referendum w sprawie Brexitu w 2016 roku wartość funta gwałtownie spadła, a od tego czasu była ona obarczona dużą zmiennością.

Spowodowane jest to niepewnością związaną z przyszłymi relacjami handlowymi między Wielką Brytanią a krajami UE oraz niepewnością dotyczącą samego procesu Brexitu. Inwestorzy wycofywali się z funta brytyjskiego, bojąc się negatywnych skutków dla gospodarki brytyjskiej. To z kolei wpłynęło na rynek forex, gdzie para walutowa GBP/EUR stała się bardziej zmienna.

Wzrost Zainteresowania Wsparciem Technicznym

W wyniku wzrostu zmienności na rynku forex spowodowanego Brexitem, zwiększyło się również zainteresowanie analizą techniczną i wsparciem technicznym. Inwestorzy i traderzy szukający klarownych sygnałów handlowych i poziomów wsparcia i oporu stali się bardziej skłonni do korzystania z narzędzi analizy technicznej.

Wzrost Znaczenia Analizy Fundamentalnej

Pomimo wzrostu zainteresowania analizą techniczną, analiza fundamentalna nadal pozostaje niezwykle ważna na rynku forex. Wydarzenia polityczne i ekonomiczne, takie jak Brexit, mają ogromny wpływ na kursy walut. Inwestorzy starają się śledzić rozwijające się wydarzenia i analizować ich potencjalne skutki na rynku.

Źródło: http://www.alterkantor.pl

Category:

Related Posts